Kontakt


Wyświetl większą mapę
 Gadus sp. z o. o. podpisał Umowę o dofinansowanie nr 00027-6520.11-OR110003/17 zawartą w dniu 12.07.2018r. w Gdyni w ramach działania - Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Gadus sp. z o. o. zobowiązuje się do realizacji operacji pt.: „Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Skontaktuj sie z nami

GADUS Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8
81-029 Gdynia
Poland
tel. +48 58 663 45 26


NIP VAT UE PL 958-14-36-004
KRS 0000153760


Gadus Delikatesy

W sprawach związanych z siecią Delikatesów Gadus:
tel. +48 58 621 15 40


facebook.com/delikatesyRybne

Dział fakturowania


Handel krajowy

Magazyn

Logistyka

Technologia


Prezes zarządu